Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ngành Thông tin và Truyền thông: Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

11/1/2021 10:43   111
Năm 2020, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông được đặc biệt quan tâm triển khai, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng và nổi bật, trong đó vừa thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6/6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Ngành Thông tin và Truyền thông: Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại xã Yên Hòa (Yên Mô). Ảnh: P.V

Ngay từ đầu năm, với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện và truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. 

Tập trung theo dõi, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phòng, chống dịch bệnh của chính quyền các cấp cũng như đảm bảo nhu cầu thông tin, học tập, làm việc từ xa và các dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. 

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thông tin trên Internet và mạng xã hội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh, chấn chỉnh, xử lý các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình, diễn biến và cách phòng tránh dịch bệnh COVID-19 gây tâm lý hoang mang trong nhân dân..

Điểm nhấn của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 đó là tập trung xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, bắt tay vào cùng các cấp, các ngành xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để trình các cấp ban hành với mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành xây dựng, phát triển nền tảng chính quyền điện tử; từng bước hoàn thành chuyển đổi số đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đây được coi là một trong 3 khâu đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử đạt được một số kết quả rõ nét. Chỉ số xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh được tăng lên qua các năm, từ vị trí 40 trong năm 2015 lên vị trí thứ 15 năm 2019. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được triển khai tới tận cấp xã với 162 điểm cầu. 

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã cung cấp 7.333 tài khoản người dùng và triển khai liên thông 3 cấp chính quyền và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia; triển khai được 1.041 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 399 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, triển khai xây dựng nền tảng thanh toán trực tuyến của hệ thống và kết nối với nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công quốc gia. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ký số, đến hết năm 2020 đạt tỷ lệ ký số khoảng 75% hồ sơ, văn bản. 

Bên cạnh đó, xã Yên Hòa (huyện Yên Mô) được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện thành công thí điểm chuyển đổi số. Với thời gian triển khai ngắn là hơn 3 tháng, xã Yên Hòa đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi số giai đoạn I với kết quả bước đầu hết sức quan trọng trên cả 3 trụ cột về chuyển đổi chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông cũng đạt được một số kết quả quan trọng. Trong năm đã chỉ đạo 16 doanh nghiệp bưu chính - viễn thông phát triển hạ tầng đảm bảo đúng quy hoạch hạ tầng viễn thông đã được phê duyệt và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Doanh thu dịch vụ bưu chính năm 2020 ước đạt 346 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 1.045 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc phát triển hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số, bưu chính số, các doanh nghiệp bưu chính cũng đã tích cực phát triển dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với tổng số 11.567 hồ sơ thủ tục hành chính công được lưu chuyển đảm bảo chất lượng. 

Công tác quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. 

Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị các điều kiện cho Phòng tác nghiệp báo chí; quản lý và cấp phát hơn 100 thẻ phóng viên cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII…

Đồng thời, tăng cường rà soát, phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các thông tin vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Internet... Đã ban hành văn bản, làm việc với một số cơ quan báo chí và phóng viên đưa thông tin thiếu chính xác, không đúng quy định trên địa bàn. Tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và đột xuất đối với 165 đối tượng, phát hiện sai phạm và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền là 101 triệu đồng.

Thực hiện thẩm định, cấp 150 giấy phép thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 7 năm 2020 và triển khai chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày bản quyền thế giới 23/4 trên địa bàn tỉnh. Ban hành các văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2020 là tiền đề quan trọng để ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục bức phá và vươn lên hơn nữa, góp phần cùng với các cấp, các ngành hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Phương Thảo
(Sở Thông tin và Truyền thông)

nguồn: baoninhbinh.org.vn