Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

TÌM NGƯỜI THAY THẾ XỨNG TẦM

7/10/2020 15:27   86
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian để nói về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, trong đó có đoạn:

"Tháng 7-2020, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư đến các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII, đề nghị từng đồng chí đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình”. Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng, trước nhân dân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói riêng và Bộ Chính trị nói chung đối với công tác vô cùng hệ trọng, đó là thực chọn người tài cho Đảng ở cơ quan đầu não chiến lược; trước hết là từ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể của từng đồng chí Ủy viên Trung ương.

Việc đề cử, tiến cử nhân sự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII là một kênh quan trọng để Tiểu ban Nhân sự đề xuất Bộ Chính trị bổ sung, phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Bởi hơn ai hết, chính các đồng Ủy viên Trung ương, những người dạn dày kinh nghiệm, từng qua nhiều vị trí công tác, khi đề cử, tiến cử người thay thế mình phải nắm chắc lý lịch, phẩm chất, năng lực của người được đề cử, tiến cử và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về quyết định của mình.

TÌM NGƯỜI THAY THẾ XỨNG TẦM
Ảnh minh họa / tuyengiao.vn.

 

Để lựa chọn được những nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt ra yêu cầu cao đối với mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng. Mục tiêu cao nhất là lựa chọn cho được những cán bộ “Đảng cần, dân muốn”; chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, "cánh hẩu", "lợi ích nhóm"... Kiên quyết không giới thiệu, đưa vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ đại hội những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, nịnh trên nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, trong đó đức là quan trọng hàng đầu. Đạo đức của người cách mạng được thể hiện trước hết ở chỗ: Luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, biết giải quyết đúng đắn giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Thiết nghĩ, đó không chỉ là mong mỏi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà còn là mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân ta, kỳ vọng và đặt niềm tin vào “con mắt tinh đời” của mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương khi giới thiệu nhân sự vào Trung ương Đảng.

Làm tốt công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp chiến lược được coi là yếu tố quyết định sự thành công, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, Bộ Chính trị mạnh, cán bộ chủ chốt mạnh thì không sợ gì hết, nhân dân tin tưởng ủng hộ!

nguồn: LÊ DUY THÀNH/qdnd.vn