Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 7/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
 

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Thường trực các huyện, thành ủy; đại diện lãnh đạo, trưởng phòng, ban tham mưu phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường trực, cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng ban Tổ chức, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn các bước thực hiện về trình tự, thủ tục tổ chức giới thiệu người ứng cử, bao gồm thành phần tham dự, trình tự, thủ tục tổ chức các hội nghị của Ban lãnh đạo cơ quan; hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác; hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ứng cử; hướng dẫn các biểu mẫu, biên bản các hội nghị; thông báo việc phân bổ về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã trao đổi về một số nội dung còn chưa rõ và được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh giải đáp, trả lời trực tiếp.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh khẳng định việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ rất quan trọng; các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu kỹ luật, các văn bản hướng dẫn và thông báo phân bổ về số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử để tổ chức thực hiện việc giới thiệu người ứng cử tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo đúng quy định. Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng thủ tục và trình tự theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần sớm hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử và gửi biên bản các hội nghị, danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định.

                                                                        Bích Hạnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy