Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Quy chế quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Sáng ngày 2/7/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quy chế quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh việc tiếp công dân là một biện pháp quan trọng và thiết thực để củng cố mối quan hệ giữa công dân với Đảng và Nhà nước; việc quy định cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu sát với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phát huy dân chủ, hướng tới bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất đối với sự cần thiết xây dựng Quy chế quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề: phạm vi tiếp và đối thoại với Nhân dân; trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; hình thức, phương pháp, địa điểm tiếp công dân để tạo điều kiện thuận lợi cho người đến kiến nghị, phản ánh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các đại biểu đã trao đổi trách nhiệm, thẳng thắn góp ý những ý kiến mới sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện Quy chế trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phạm Trang, Ban Nội chính Tỉnh ủy