Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 09/01/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân. Dự hội nghị tại 63 điểm cầu trên toàn quốc có lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và gần 2.620 cán bộ ngành Nội chính Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình
 

Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; một số cơ quan trong khối Nội chính của tỉnh; lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo đánh giá của Ban Nội chính Trung ương: Năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả nổi trội hơn so với năm 2019 và các năm trước. Cụ thể, đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Toàn ngành cũng tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu tổ chức thành công hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư…

Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật là: Đã nhanh chóng khắc phục khó khăn trong những ngày đầu mới tái lập; tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố, kiện toàn. Tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tham mưu và phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo bước đột phá quan trọng trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Ngành cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, khách quan, thận trọng, chính xác trong tham mưu, đề xuất những vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các tỉnh, thành phố đã đi vào nề nếp, bài bản, sáng tạo, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, qua đó thúc đẩy các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác này.

Hội nghị đã nghe đại biểu một số tỉnh tham luận về những cách làm hay trong công tác phối hợp giải quyết các vụ việc tham nhũng phức tạp; công tác cải cách thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Trong những thành tựu nổi bật của đất nước ta, một thành tựu rất quan trọng, đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác PCTN trong nhiệm kỳ này được đẩy mạnh, đạt kết quả nổi bật, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất. 

Đồng chí đề nghị ngành cần tập trung tham mưu để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; có cơ chế, chính sách bảo vệ người dám đấu tranh trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động, kịp thời phát hiện các vụ việc tham nhũng, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức tự giác trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngành Nội chính Đảng phải nắm chắc tình hình để tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự...

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng, đề nghị toàn Ngành quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo, xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong giai đoạn tới.

Trong năm 2021, ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những “khoảng trống”, “kẽ hở” trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng; chủ động, phối hợp tham mưu lãnh đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

                                                            Bích Hạnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy)

 

Các tin khác