Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Quy chế số 09-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Ngày 26/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 09-QC/TU về việc quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Quy chế số 09-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.