Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sơ kết việc thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan nội chính

Ngày 13/3, Đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2018, 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
Các đại biểu dự hội nghị
 

Cùng dự có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, trong 2 năm 2018, 2019, các cơ quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của quy chế.

Các cơ quan nội chính đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp; phối hợp tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác đánh giá cán bộ, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, phản ánh của công dân.

Các cơ quan đã thực hiện đúng nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp. Đặc biệt, khi có vấn đề phát sinh, lãnh đạo các cơ quan đã phối hợp kịp thời trao đổi bằng hình thức phù hợp để thống nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời các kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Năm 2018, 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đều thể hiện trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng xem xét, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế việc chồng chéo đối tượng kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, trao đổi thông tin, tài liệu khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và đề xuất biện pháp xử lý. Việc phối hợp trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong 2 năm qua, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Danh Tuyên khẳng định công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan phối hợp thực hiện Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động phối hợp đi vào nề nếp, nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời và thực hiện tốt các nội dung được quy định trong quy chế phối hợp.

Kết quả phối hợp giữa các cơ quan đã góp phần quan trọng tạo nên kết quả chung trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan tiếp tục bám sát các nội dung của Quy chế, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả; chủ động cụ thể hóa các nội dung của Quy chế để triển khai tổ chức thực hiện.

Phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động phối hợp tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.

Nâng cao trách nhiệm phối hợp, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác, qua đó đề xuất bổ sung những nội dung cần thiết, cụ thể hóa những nội dung đã thực hiện trong quy chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

nguồn: Thùy Phương - Trường Giang/baoninhbinh.org.vn