Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 506
Lượt truy cập : 983113
34.236.38.146

Ban Dân vận Tỉnh ủy sơ kết công tác giảm nghèo năm 2018, triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2019

28/2/2019 15:29   383
Ngày 27/02/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại biểu lãnh đạo: Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, một số sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; đại biểu Thường trực Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Thế Minh)

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 – 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận các huyện, thành ủy có kế hoạch tuyên truyền, vận động, đăng ký giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cùng cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo,…

Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động phối hợp, huy động các nguồn lực, tư vấn hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn ưu đãi cho 182 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 8.905 triệu đồng; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho 51 hộ; hỗ trợ tìm việc làm cho 68 hộ; tư vấn xuất khẩu lao động cho 37 hộ; sửa chữa nhà ở 29 hộ; tổ chức 25 lớp dạy nghề cho 1.035 hộ nghèo, cận nghèo về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tư vấn hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi...; tổ chức 267 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, cấy lúa cao sản... cho trên 9.000 lượt người.

Với nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, đến hết năm 2018, hệ thống dân vận toàn tỉnh đã giúp đỡ được 344 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn thoát nghèo (kế hoạch là 300 hộ, vượt 14,7% so với kế hoạch đề ra); tạo được sự đồng tình ủng hộ, khơi dậy lòng nhân ái, tương trợ, giúp đỡ của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời từng bước làm chuyển biến nhận thức của các hộ nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” và “Năm dân vận chính quyền”, trong năm 2019, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu các nhiệm vụ công tác giảm nghèo; tiếp tục hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác giảm nghèo bền vững; phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tổ chức tôn giáo tập trung tuyên truyền có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác giảm nghèo cho cán bộ dân vận các cấp; khảo sát, đăng ký giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập,…, đặc biệt tập trung giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng chính sách xã hội thoát nghèo. Hệ thống dân vận của tỉnh phấn đấu giúp đỡ ít nhất 160 hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2019./.

Vũ Huy – Ban Dân vận Tỉnh ủy