Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 42
Lượt truy cập : 1380493
34.204.200.74

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch

28/3/2019 10:42   5543
Sáng ngày 25/3/2019, tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch. Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí cán bộ một số ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Gia Vân; Bí thư, trưởng thôn, đại diện các chi đoàn, chi hội 7 thôn, xóm; đại diện các hộ dân trực tiếp làm dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Gia Vân, huyện Gia Viễn.
Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng (Ảnh Minh Đường)

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu các chuyên đề: Chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; một số mô hình phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng và chuyên đề về những nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch, bảo vệ môi trường cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch. Lớp bồi dưỡng nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng chủ trương, chính sách Đảng, nhà nước và của tỉnh về phát triển du lịch; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh du lịch, nâng cao chất lượng một số dịch vụ du lịch; xây dựng ý thức bảo vệ môi trưởng cảnh quan, giữ gìn an ninh trật tự tại khu du lịch Vân Long.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng (Ảnh Minh Đường)

Lớp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch nằm trong chương trình công tác dân vận năm 2019, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 08- NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Vũ Huy - Ban Dân vận TU