Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Số người đang online : 1116
Lượt truy cập : 1602531
3.235.66.217

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

25/3/2020 10:26   38
Trong hai ngày 23 và 24/3/2020, Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được long trọng được tổ chức. Đây là chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy khối lựa chọn làm điểm trong chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực, BTV Đảng ủy khối, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đảng ủy khối; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối và 35 đảng viên Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015–2020; thảo luận, làm rõ những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; đề xuất các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Theo đó: nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm chính trị cao, Chi bộ Sở đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III đề ra. Đã tham mưu cho UBND tỉnh có nhiều định hướng lớn nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh phát triển, nổi bật là: Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động Báo chí, Xuất bản, Truyền thông theo đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình chính trị - xã hội và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực; tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 16 cơ quan báo chí hoạt động; Số lượng người làm báo trên địa bàn tỉnh có gần 150 người. Có 53 người đại diện của 39 cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Hiện có 01 Báo điện tử, 21 trang Thông tin điện tử tổng hợp và 1.959 trang thông tin điện tử (TTĐT) có chủ sở hữu là người Ninh Bình (bao gồm 630 tên miền quốc tế và 1.329 trang tên miền Việt Nam). Trong đó có 77 trang TTĐT có chủ sở hữu là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh; 368 trang TTĐT của các doanh nghiệp có chủ sở hữu là người Ninh Bình và 1.514 trang TTĐT có chủ sở hữu là các cá nhân người Ninh Bình. Công tác quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông được tăng cường. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.114 trạm BTS đang hoạt động, tăng 867 trạm BTS so với đầu nhiệm kỳ; 100% xã, phường, thị trấn đã có Internet tốc độ cao về đến trung tâm; 54/54 cơ quan Đảng và nhà nước đã được lắp đặt thiết bị và đường truyền cáp quang tốc độ cao; 498/498 trường học trên toàn tỉnh đã được cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao. Mạng lưới điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh hoạt động tương đối ổn định. Hiện có 189 điểm phục vụ bưu chính, tăng 34 điểm phục vụ bưu chính, bằng 121% so với đầu nhiệm kỳ...

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong rèn luyện và chất lượng thực thi công vụ. Công tác tổ chức và cán bộ được chú trọng, đảm bảo thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; thực hiện nghiêm chủ trương, định hướng của Bộ và của tỉnh về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nền nếp, toàn diện theo quy định Điều lệ Đảng. Công tác dân vận được tăng cường; có sự phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm giữa cấp ủy, Ban giám đốc, Ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội; góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và sức chiến đấu của chi bộ... Những thành tích, kết quả mà chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối cũng như của toàn tỉnh.

Đại hội đề ra phương hướng mục tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó đáng chú ý là các mục tiêu: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Bộ Thông tin & Truyền thông giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền, các doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông hoạt động đảm bảo đúng các quy định của pháp luật...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy khối tặng hoa chúc mừng Đại hội 
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Chi bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, quyết định: Ban Chấp hành Chi bộ cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế, chính sách, phương thức quản lý mới, hướng đi và giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 lĩnh vực quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, quy định của pháp luật. Phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trịđạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống diễn biến và tự diễn biến trong nội bộ; tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội. Tham mưu triển khai và đẩy mạnh việc chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện trong các lĩnh vực. Định hướng các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông xây dựng và quản lý mạng lưới bưu chính, chuyển phát tới từng hộ gia đình; chú trọng dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tham mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Đề xuất các giải pháp về tổ chức và kỹ thuật, nâng cao năng lực giám sát, phân tích, dự báo tình hình trên không gian mạng, bảo đảm một không gian mạng lành mạnh, tích cực trên địa bàn tỉnh. Phối hợp làm tốt công tác quản lý hoạt động các trang thông tin điện tử, mạng xã hội có chủ sở hữu là người Ninh Bình; kiên quyết không để các phần tử xấu sử dụng môi trường Internet, mạng xã hội để tung tin giả, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ ta hoặc tiến hành các hoạt động lôi kéo, tập hợp lực lượng làm mất ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, tinh gọn, sử dụng hợp lý nguồn lực hiện có để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển phần mềm; có kế hoạch, lộ trình đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật công nghệ thông tin của Sở và các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật. Chăm lo công tác xây dựng Chi bộ và cơ quan Sở vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, vai trò tiền phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định và các quy định về bầu cử trong Đảng để đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn xứng đáng bầu BCH chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ KCQ&DN tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Tại Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành chi bộ, Bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ngay sau bế mạc Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội chi bộ điểm cấp cơ sở. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối và các đại biểu thống nhất đánh giá: Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội. Ban Chấp hành chi bộ đã kịp thời thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước quy trình, đúng quy định; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về công tác nhân sự trước Đại hội. Thành công của Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông là tiền đề quan trọng để các chi bộ cơ sở trong khối tổ chức tốt đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đinh Đông, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh