Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 1929
Lượt truy cập : 1478993
18.232.125.29

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

26/9/2019 14:33   5715
Sáng 26/9/2019, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối; các đồng chí bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc; cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị
 

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối đã trực tiếp quán triệt, triển khai các nội dung quan trọng của Kết luận số 36 -KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và phát động phong trào toàn dân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy khối triển khai dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối
triển khai, quán triệt tại hội nghị
 

Để các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị đi vào cuộc sống và được hiện thực hóa, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở trực thuộc căn cứ vào tính chất đặc thù, điều kiện cụ thể của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị trên. Chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành, các đơn vị nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo môi trường, điều kiện triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung được đề cập trong các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; định kỳ, tổ chức tổng kết, sơ kết, rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình, điển hình và nhân rộng những cách làm hay, việc làm mới trong quá trình đưa các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư giao các ban chuyên môn Đảng ủy khối nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, cộng tác viên dư luận xã hội tuyên truyền, nắm tình hình, định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo trình Ban Thường vụ về kết quả thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị./.

Đinh Đông, Ban Tuyên giáo và Dân vận
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh