Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ghi nhận tại Đại hội Đảng bộ xã Trường Yên khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

25/3/2020 15:37   135
Đại hội Đảng bộ xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) lần thứ XXVIII với sự tham dự của 165 đại biểu chính thức đại diện cho 501 đảng viên trong Đảng bộ xã đã thành công tốt đẹp. BCH Đảng bộ khóa mới ra mắt với 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thế Vịnh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Yên khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Trường Yên nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Yên khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025
ảnh: Đinh Hồng Giang
 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trường Yên lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới. Theo đó: nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đều đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp từ 20% năm 2015 giảm xuống còn 14% năm 2019; TTCN, xây dựng, dịch vụ, thương mại và du lịch tăng từ 80% năm 2015 lên 86% năm 2019; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 20 triệu đồng so với năm 2015, vượt 50% mục tiêu Đại hội đề ra.

Trường Yên là một trong những xã đi đầu trong việc đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao, dồn điền đổi thửa, xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp nhân rộng cánh đồng mẫu lớn, gắn với thực hiện chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất khác đồng thời đẩy mạnh ứng dụng KHCN nhằm nâng cao năng xuất, giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đạt được nhiều kết quả quan trọng như mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ, mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình lúa cá, mô hình nuôi cá rô tổng trường, mô hình trồng sen Nhật,...

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả nổi bật, vững chắc. Xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2015 và đang huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đột phá đưa Trường Yên sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

một góc đường chính của xã Trường Yên
ảnh: Đinh Hồng Giang
 

Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, toàn xã hiện có 26 chi hội, dòng họ và khu dân cư khuyến học; Lễ hội Hoa Lư được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 1,44%; 100% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh; Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trường Mầm non xã Trường Yên – Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Trường Yên lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
ảnh: Đinh Hồng Giang
 

Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Hàng tháng, quý xã đều phân công cấp ủy, ban thường vụ về sinh hoạt tại chi bộ, thực hiện tốt việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm kịp thời. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết hội nghị TW4 khóa XII và các quy định về nêu gương của Trung ương, của tỉnh. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được tập trung triển khai, đã giảm được 64 cán bộ không chuyên trách ở cả xã và thôn. Công tác đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhân dân được tăng cường, từng bước khắc phục lối làm việc hành chính, quan liêu, nhũng nhiễu, xa dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đại hội đề ra phương hướng và xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các nhóm giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa -  xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu: phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 140 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 2%; phấn đấu mỗi năm kết nạp mới được từ 15 đảng viên trở lên; hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, quyết định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt, phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Chăm lo đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề an ninh, trật tự, khiếu nại, tố cáo ngay tại các khu dân cư, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; góp phần xây dựng môi trường chính trị và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ mà trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí cấp ủy viên phải thực sự đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, thực sự có nhiều điểm sáng điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của xã.

Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định và các quy định về bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí thực sự tiêu biểu, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới; đồng thời lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đinh Hồng Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy