Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 02/2021

26/2/2021 16:43   191
Chiều ngày 26/02/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 02, định hướng nhiệm vụ tháng 3/2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị giao ban công tác báo chí, tuyên truyền tháng 02/2021
 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú và hoạt động trên địa bàn; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và tương đương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Trong tháng 02/2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác báo chí, tuyên truyền đã đạt được những kết quả toàn diện, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tạo không khí phấn khởi và sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Trong đó, các cơ quan báo chí, tuyên truyền đã tăng cường số lượng tin, bài, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm với hình thức đẹp, chất lượng cao; kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; trọng tâm là tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng, việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phản ánh đậm nét các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, công tác an sinh xã hội và ra quân sản xuất đầu năm… Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tiếp tục đẩy mạnh, nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội…

Về định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2021, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tập trung tuyên truyền kết quả và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, việc tổ chức thực hiện các khâu, các bước theo quy trình bầu cử; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi người dân, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

Tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển quân và không khí giao quân năm 2021. Phản ánh kịp thời công tác phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; dịch bệnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo…

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh phản bác hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hoàng Thị Thu Hằng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy