Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII

14/1/2021 17:10   5337
Chiều ngày 14/01/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ tư. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình về việc xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo của các văn bản xin ý kiến; đồng thời có một số ý kiến làm rõ và đề nghị điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi hơn. Theo đó, Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 đã tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm và phương hướng để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021. Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bám sát quy chế mẫu và các văn bản của Trung ương, gồm 5 chương và 32 điều. Trong đó quy định rõ chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, hoạt động điều hành của cấp ủy; trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân và mối quan hệ công tác. 
Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 phần: Phần thứ nhất là các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; phần thứ hai là kế hoạch ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, thông báo kết luận tiếp tục các chỉ thị, nghị quyết. 
Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XXII gồm 4 chương, 11 điều, trong đó quy định chức năng, tổ chức của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT và các thành viên UBKT Tỉnh ủy; nguyên tắc, chế độ làm việc, mối quan hệ của UBKT Tỉnh ủy. Dự thảo Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng cũng được các đại biểu tham gia ý kiến đề hoàn thiện.
Về Chủ đề công tác năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí lựa chọn chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Chủ đề sẽ góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động về ý thức chấp hành, thực thi pháp luật, nêu cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt cải cách hành chính, đưa cải cách hành chính thành nhiệm vụ quan trọng, là khâu mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận các nội dung của hội nghị
 

Kết luận các nội dung thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu. Đối với những văn bản có sự thống nhất cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh như Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020, Chủ đề công tác năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban hành ngay.  Đối với một số nội dung còn có ý kiến, quan điểm khác nhau, đồng chí giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, giải trình và giao Thường trực Tỉnh ủy quyết định. Đối với Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI không tái cử khóa XXII
 

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI không tái cử khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hiện đã nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu và một số đồng chí hiện đang công tác. Đó là các đồng chí: Đinh Văn Điến, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Thạch, nguyên Phó Chủ tịch UBNB tỉnh; Vũ Văn Kiểm, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; Lê Xuân Minh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Gia Viễn; Vũ Thị Thúy Lâm, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Văn Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Thị Tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển của tỉnh Ninh Bình trong suốt quá trình công tác. Trải qua nhiều vị trí, cương vị khác nhau, các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tư duy, hành động để cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm, sâu sát, chia sẻ kinh nghiệm công tác, hỗ trợ để các đồng chí còn đang công tác phát huy trí tuệ, đóng góp xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển.
Thay mặt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI không tái cử khóa XXII phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự xúc động và cảm ơn những tình cảm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức phân công. Với tình cảm, trách nhiệm với Đảng bộ, với quê hương, các đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp để xây dựng tỉnh trong thời gian tới.


                                Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy