Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 225
Lượt truy cập : 1479882
18.232.125.29

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2019 và tổng kết đợt thi đua

9/10/2019 16:28   173
Sáng ngày 09/10/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019 và tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, 89 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; trưởng ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong đợt thi đua.

Quang cảnh hội nghị
 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời, chất lượng, nổi bật là: Tích cực tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Hoàn thành các Đề án theo Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý; kịp thời tham mưu kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách đối với cán bộ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.399 đảng viên mới, đạt 70% kế hoạch năm; thành lập được 3 tổ chức đảng, 17 tổ chức công đoàn, 5 tổ chức đoàn thanh niên, kết nạp 48 đảng viên, trong đó có 01 chủ doanh nghiệp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nghiêm túc.

Trong chỉ đạo điều hành của Ban Tổ chức Tỉnh ủy có sự đổi mới, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó. Cán bộ, công chức trong Ngành đoàn kết, nỗ lực, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và 89 năm ngày truyền thống của Ngành. Kết quả công tác của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu tham luận bổ sung, làm rõ những kết quả đã đạt được của Ngành trong 9 tháng đầu năm, thảo luận, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019, đồng thời đề xuất giải đáp những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cần bám sát 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu trong báo cáo để chỉ đạo, triển khai thực hiện, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung triển khai ngay trong thời gian tới, đó là: Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, trước mắt tham mưu quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và ban hành Kế hoạch đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp; lựa chọn, đăng ký đơn vị đại hội điểm, thí điểm cấp cơ sở và cấp huyện. Tham mưu thực hiện tốt việc kiện toàn, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, trong đó cần tập trung tham mưu cho cấp ủy bố trí nhân sự bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã không là người địa phương theo Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định hồ sơ nhân sự điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, đồng thời tham mưu thực hiện đồng bộ giữa cấp và ngành trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tập trung chỉ đạo việc thực hiện sớm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước năm 2019, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng cả nhiệm kỳ 2015-2020. Tích cực tham mưu triển khai thực hiện, hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là tổ chức các lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho cán bộ cấp huyện, cấp xã. Quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tập trung rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi đua khen thưởng đã đăng ký. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ, nhất là thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp... Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng trao đổi làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu nêu tại hội nghị.

Nhân dịp này, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã được nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy./.

Đỗ Văn Mười - Ban Tổ chức Tỉnh ủy