Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy

13/1/2021 17:05   4324
Chiều ngày 13/1/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
 

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo công tác dân vận; chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thường xuyên nắm bắt, kịp thời định hướng và quan tâm giải quyết tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020…Công tác dân vận của chính quyền được quan tâm thực hiện, nổi bật là các cấp chính quyền chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất; quan tâm công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm...Các lực lượng vũ trang chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn; nắm và kiểm soát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung vào những nội dung cụ thể, thiết thực. Ban Dân vận các cấp tích cực đổi mới công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, kết quả đạt được của công tác dân vận và khẳng định những kết quả đó đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung, thành quả của tỉnh thời gian qua.  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, công tác dân vận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Ban Dân vận các cấp bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ và năm 2021, trong đó phải xác định được trọng tâm ưu tiên.  Đặc biệt quan tâm tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị; nhất là tham mưu để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Bên cạnh đó là quan tâm nắm tình hình Nhân dân; tham mưu giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, nhất là tình hình công nhân trong các khu công nghiệp, vấn đề dân tộc, tôn giáo; những vấn đề phát sinh đặt ra cho công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh, động viên, khích lệ, giải thích, khuyến khích, tạo điều kiện cho Nhân dân thực hiện vai trò của mình...
Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2020 đã được UBND tỉnh khen thưởng. 


                            Thanh Phương, Văn phòng Tỉnh ủy