Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW

9/9/2020 16:35   125
Sáng ngày 09/9/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Thuận Hữu, UV TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương,…Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình
 

Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại biểu lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; Trưởng các phòng: Bạn đọc, Báo Điện tử, Tòa soạn thuộc Báo Ninh Bình; Thời sự, Biên tập thuộc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và tương đương; Trưởng Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Báo Nhân dân, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản thông tin, quán triệt, triển khai nội dung các văn bản của Ban Bí thư: Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo một số ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, hội nhà báo các tỉnh, thành phố phát biểu tham luận về kết quả đạt được thời gian qua và các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, phát triển hội nhà báo các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và công tác nghiên cứu, xuất bản sách lý luận, chính trị. Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư theo từng địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành đảm bảo chất lượng, hiệu quả để các Kết luận, Chỉ thị đi vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí đề nghị Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương, các nhà xuất bản cần tập trung nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, xuất bản nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống trên mọi lĩnh vực, tạo sức hấp dẫn với độc giả. Mỗi cấp hội nhà báo cần nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp để mỗi hội viên vừa có tâm vừa có tầm, xứng đáng là cán bộ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Lưu Quỳnh Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy