Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 424
Lượt truy cập : 1054394
18.204.2.53

Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

12/4/2019 10:35   371

Thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Hướng dẫn số 2424/BNV-CCVC ngày 05/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng; xét đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Tờ trình số 43-TTr/BNCTU ngày 14/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch   thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy như sau: ......, chi tiết xem ở dưới đây: