Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2021 - 2025

5/4/2021 16:21   174
Chiều 2/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp, giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai Chương trình phối hợp, giai đoạn 2021 - 2025.
Các đại biểu dự hội nghị.
 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ. 

5 năm qua, thực hiện quy chế phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo và dân tộc. Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền; kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phối hợp tham mưu, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng mới các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tính đến tháng 12/2020 toàn tỉnh có 1.045 mô hình, điển hình "Dân vận khéo". 

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác phối hợp thực hiện các chương trình MTQG: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Hết năm 2020, có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 91,4% tổng số xã; 3 huyện: Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%, hộ cận nghèo còn 3%. Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, phản ánh một số vướng mắc, hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp 5 năm qua; cũng như đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. 

Trong đó, đề nghị tăng cường phối hợp trong việc vận động thành lập các tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; chú trọng việc thực hiện chủ đề công tác năm, thực hành Quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thời gian qua. Từ đó đã tác động đến việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Đồng chí đề nghị trong nội dung chương trình phối hợp cần chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm phù hợp ở từng thời điểm, từng năm để tập trung thực hiện; Ban Dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội; tiếp tục tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận của đội ngũ cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; tham mưu tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; 2 bên phối hợp cùng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. 

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận.
 

Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp tham mưu và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát các nghị quyết của HĐND, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; lấy ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đóng góp xây dựng các chương trình, đề án, dự án, phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của tỉnh…
 

Thùy Phương - Đinh Duy - Đức Lam
(Nguồn: baoninhbinh.org.vn)