Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019

3/4/2020 15:18   91
Năm 2019, tiếp tục với mục tiêu làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) trong tỉnh đã bám sát sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội khuyến học các cấp không ngừng lớn mạnh, góp phần làm tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gắn chặt với phong trào học tập suốt đời trong toàn tỉnh.
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: Minh Quang
 

 

Hội Khuyến học các cấp được củng cố, kiện toàn thường xuyên, phát triển mạnh mẽ, hoạt động phong phú, hiệu quả

Để phong trào khuyến học lan tỏa rộng khắp như hiện nay, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh xác định làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong năm 2019, các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cấp xã trong toàn tỉnh đã bầu được 3.364 người tham gia Ban chấp hành, trong đó có 30% Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học, 43 Chủ tịch Hội Khuyến Học cấp xã mới tham gia lần đầu. Đại hội cấp huyện bầu được 278 người tham gia Ban chấp hành, trong đó 4 chủ tịch và 3 phó chủ tịch mới tham gia lần đầu. Đại hội cấp tỉnh bầu được 45 người tham gia Ban chấp hành, trong đó có 17 người mới tham gia lần đầu. Ban chấp hành Hội Khuyến học các cấp là những người tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực, trong đó Đảng viên chiếm tỷ lệ trên 90%, tôn giáo chiếm 6%, dân tộc thiểu số chiếm 02%. Đây là lực lượng cán bộ nòng cốt, đại diện cho hội viên khuyến học trong việc liên kết với các ngành, các lực lượng xã hội để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở các địa phương, đơn vị. Cùng với nhiệm vụ kiện toàn tổ chức Hội, trong năm cấp Hội cơ sở đã vận động phát triển mới được 1.531 hội viên, thành lập mới 15 Ban Khuyến học trong các cơ quan hành chính, nâng số hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh là 308.260 hội viên, chiếm 31,8 % dân số. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, tập trung tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học; biểu dương, khen thưởng các “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” tiêu biểu… góp phần đưa phong trào KHKT đạt hiệu quả cao.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác khuyến học, khuyến tài tỉnh Ninh Bình đó là: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ tháng 3/2012 Quỹ KHKT Đinh Bộ Lĩnh được ra đời với ý tưởng của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được các nhà sáng lập là: Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Công ty Cổ phần Him Lam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Tập đoàn kinh tế Xuân Thành và các doanh nghiệp, doanh nhân, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Quỹ đã phát triển không ngừng với tổng số Quỹ đến cuối năm 2019 là trên 31 tỷ đồng. Quỹ hoạt động trên cơ sở nguyên tắc: Hàng năm sử dụng tiền lãi thu được từ số tiền gốc quyên góp ban đầu để tổ chức khen thưởng; đồng thời trích một phần kinh phí chuyển cho Quỹ KHKT để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, tu dưỡng, học sinh nghèo vượt khó của các huyện, thành phố... Qua quá trình hoạt động và 8 lần tổ chức khen thưởng, Quỹ đã dành trên 6 tỷ đồng trực tiếp khen thưởng cho gần 2.000 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc và hàng nghìn em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi; đồng thời Quỹ đã tài trợ và ủng hộ trên 3 tỷ đồng cho các Quỹ KHKT của các địa phương trong tỉnh.

Song song với khuyến học, công tác khuyến tài cũng đang trở thành phong trào thi đua và phát triển rộng khắp toàn tỉnh. Đến nay, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh đã tăng đáng kể, là lực lượng nòng cốt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Hàng năm, số học sinh giỏi, xuất sắc và đạt các giải thi quốc gia, quốc tế đều tăng. Các trường học trong tỉnh luôn được nâng cao về chất lượng và thành tích học tập. 

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài. Ảnh: Minh Quang
 

Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được đa dạng

Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu học tập. Tính riêng trong năm 2019 các cơ sở Hội trong tỉnh đã vận động mới được 612 gia đình, 07 dòng họ, 04 cộng đồng, 03 đơn vị đăng ký các danh hiệu học tập, nâng tổng số các mô hình học tập đã đăng ký phấn đấu và đạt danh hiệu học tập đến hết năm 2019: Số gia đình đăng ký GĐHT/ Tổng số gia đình toàn tỉnh là:  228.758/ 278.026 đạt tỷ lệ  82 %; Số gia đình được công nhận GĐHT/ Tổng số gia đình toàn tỉnh là:  204.975/278.026  đạt tỷ lệ 74 %; Số dòng họ đăng ký DHHT/ Tổng số dòng họ toàn tỉnh là: 2.082/2.692 đạt tỷ lệ 83%; Số dòng họ được công nhận DHHT/Tổng số dòng họ toàn tỉnh là:  2026/2.692 đạt tỷ lệ 75%; Số cộng đồng đăng ký CĐHT/ Tổng số cộng đồng toàn tỉnh là: 1.645/1.738  đạt tỷ lệ 95%; Số cộng đồng được công nhận CĐHT/Tổng số cộng đồng toàn tỉnh là: 1.508/1.738 đạt tỷ lệ 87% ; Số đơn vị đăng ký ĐVHT/Tổng số ĐVHT toàn tỉnh là:709/722 đạt tỷ lệ 98 %; Số đơn vị được công nhận ĐVHT/ Tổng số ĐVHT toàn tỉnh là: 707/722 đạt tỷ lệ 97,9 % so với tổng số toàn tỉnh. Thành tích này thể hiện vai trò, nỗ lực vượt khó cũng như hiệu quả hoạt động của tổ chức khuyến học từ tỉnh đến cơ sở. Những gia đình, dòng họ, cộng đồng tiêu biểu trong học tập được nhân rộng, lan tỏa trong các khu dân cư.Xác định việc xây dựng quỹ giữ vai trò quan trọng thiết yếu để duy trì, phát triển các phong trào, hoạt động, các cấp Hội đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ cho quỹ khuyến học. Kết quả xây dựng Quỹ Khuyến học năm 2019, tổng các nguồn quỹ toàn tỉnh do các cấp, các ngành, các đơn vị, các cộng đồng, các dòng họ quản lý đạt 94,2 tỷ đồng, bình quân quỹ khuyến học năm 2019 đạt: 98.000 đồng /người/ năm. Nhiều phong trào xây dựng quỹ khuyến học trong cộng đồng dân cư, gia đình phát triển mạnh, tổng số các nguồn quỹ khuyến học toàn tỉnh, bao gồm cả quỹ khuyến học gia đình huy động, đạt được 115,217 tỷ đồng; nếu tính theo nguồn quỹ toàn dân làm khuyến học (Gồm cả quỹ khuyến học gia đình) bình quân trên đầu người là 120.000 đồng/ người/năm. Trong năm, tỉnh Hội đã vận động được 747 triệu đồng từ các nguồn tài trợ đã trao học bổng cho 410 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Quỹ An sinh xã hội của UBMTTQVN tỉnh: 30 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: 10 triệu đồng; Công ty Phú Mỹ Hưng: 50 triệu đồng, Công ty xi măng Long Sơn: 472,5 triệu đồng, Công ty Viễn thông quân đội Viettel: 110 triệu đồng, Quỹ Khuyến học Việt Nam- Báo Đầu tư: 65 triệu đồng); Thường trực Hội Khuyến học tỉnh còn phối hợp với Thượng tọa Thích Minh Quang Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức khai bút khuyến học đầu xuân Kỷ Hợi tại đền thờ Danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu, số tiền thu được 10.425.000 đồng. Với nguồn quỹ này, Hội đã kịp thời động viên học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt; tạo động lực giúp các em phấn đấu theo đuổi ước mơ. Nhờ được sự hỗ trợ về vật chất, tỷ lệ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới trường ngày càng nâng lên. Được quỹ KHKT tặng học bổng, các em được tiếp thêm động lực, vững niềm tin vươn lên thực hiện ước mơ, hoài bão tuổi trẻ; phát huy tài năng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay, tất cả các huyện, thành trong tỉnh đã có quỹ KHKT và hàng năm đều tổ chức trao học bổng cho học sinh vượt khó, hiếu học. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao học bổng cho học sinh đỗ điểm cao vào các trường đại học năm học 2018- 2019. Ảnh: Minh Quang
 

Hội Khuyến học tỉnh ngày 12/02/2019 (ngày mùng 8 tết Kỷ Hợi) đã tổ chức trao học bổng Trương Hán Siêu cho các em học sinh; tại buổi Lễ đã trao thưởng cho 187 em học sinh, sinh viên; trao học bổng cho 160 học sinh con gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vượt khó vươn lên học tập tốt với tổng số tiền trao thưởng, trao học bổng là: 101.000.000 đồng. Tháng 5/2019 Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo Dục & Đào tạo Ninh Bình tổ chức tặng Bảng vàng Khuyến học cho 35 học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018-2019 trị giá 15.000.000 đồng.

Hội Khuyến học 8/8 huyện, thành phố và 145 xã, phường, thị trấn, các chi hội, ban khuyến học các dòng họ, các cơ quan, đoàn thể, lực lượng xã hội trong toàn tỉnh đã tổ chức phát thưởng cho 117.428 cháu học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học, thi vào các trường THPT, giáo viên giỏi với tổng số tiền là 11,260 tỷ đồng; trao học bổng, tặng quà cho 21.155 lượt học sinh, sinh viên con gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền là 6,470 tỷ đồng. Phối hợp tặng quà và hiện vật trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Các ban khuyến học cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên cơ sở lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của đơn vị, huy động được các nguồn tài trợ, tặng quà, trao học bổng cho con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động chăm ngoan, học giỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao hiệu quả công tác.

Thực tế, công tác KHKT đã khẳng định vai trò, dấu ấn sâu đậm trong đời sống xã hội, không chỉ trao cơ hội được học tập cho nhiều HSSV nghèo mà còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì số lượng học sinh đến lớp. Điểm nhấn của công tác khuyến học trong năm qua là đã triển khai, nhân rộng, đánh giá và công nhận các mô hình hoạt động, từ đó tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về công tác khuyến học, khuyến tài và đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Việc xây dựng và phát triển quỹ KHKT ở các cấp Hội cũng rất đa dạng, phong phú và đạt kết quả cao, góp phần chia sẻ, động viên học sinh vượt khó, học giỏi tiếp tục ước mơ cắp sách đến trường; tạo nên sự lan tỏa sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng XHHT, góp phần không nhỏ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Nguyễn Thu Hương - Phòng Thông tin Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy