Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG BỘ TỈNH GIAO BAN QUÝ I/2021

2/4/2021 17:18   204
Ngày 01/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021 Đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBKTTU, ủy viên UBKTTU; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.  

Các đại biểu dự hội nghị
 

Trong Quý I/2021, UBKT các cấp đã tham mưu tổ chức quán triệt, thực hiện, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và hoàn thành nhiệm vụ cấp ủy giao. Đồng thời, đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đã giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự và đại biểu dự đại hội các cấp.

Kết quả trong Quý I/2021, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 11 đảng viên và 10 tổ chức đảng về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; giám sát 06 đảng viên và 04 tổ chức đảng về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

UBKT Tỉnh uỷ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 02 cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Về công tác giám sát, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành giám sát 22 đảng viên (Tỷ lệ cấp uỷ viên cùng cấp được giám sát chiếm 63%). Trong đó, UBKT Tỉnh uỷ giám sát 08 đảng viên.

UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách: 01; Cảnh cáo: 01; Khai trừ: 02. Trong đó, UBKT Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật 02 đảng viên; UBKT cấp huyện thi hành kỷ luật 02 đảng viên. Nội dung vi phạm về: pháp luật hình sự; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Trung ương; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy và UBKT các cấp được chú trọng, tăng cường; công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, xử lý đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao.

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, UBKT các cấp trong Đảng bộ còn thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả của UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tham mưu giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh từ cơ sở, giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự và đại biểu dự Đại hội các cấp, góp phần phục vụ thành công Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quý II/2021 là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, UBKT các cấp cần chủ động triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 13, ngày 02/12/2020 của UBKT Trung ương về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tổ chức tốt công tác tiếp công dân và đảng viên; chủ động phân loại, xử lý đơn thư và tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các đơn thư liên quan đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định để tham mưu giúp cấp ủy và ủy ban bầu cử các cấp xem xét, quyết định.

Hai là: Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả và đúng quy trình, quy định các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2021 đã đề ra và các cuộc kiểm tra giám sát đột xuất khác. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; Các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng của cấp ủy, UBKT các cấp nhất thiết phải gắn với việc kiểm tra người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và một số cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ba là: Tiếp tục thực hiện tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát ở cấp cơ sở, trong đó chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư cấp ủy, và các đồng chí ủy viên UBKT, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng./.

Ngô Xuân Lam
Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy