Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 306
Lượt truy cập : 1141523
100.24.122.228

Sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

4/7/2019 10:17   173
Sáng ngày 03/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành trong khối khoa giáo; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị . Ảnh Minh Quang (Báo NB)
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 tại hội nghị, đánh giá ghi nhận công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác tham mưu tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo trong khối kịp thời, hiệu quả. Ban tuyên giáo các cấp chủ trì phối hợp với các ngành trong khối tích cực, chủ động tham mưu học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII); tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực khoa giáo đảm bảo nghiêm túc, thiết thực. Ban tuyên giáo cấp huyện duy trì, tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I, quý II đảm bảo nghiêm túc, qua đó đã tăng cường trao đổi, thảo luận kịp thời xác định nhiệm vụ, giải pháp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; kịp thời báo cáo và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, định hướng và đề xuất giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các ngành trong khối, 6 tháng đầu năm 2019 đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó ngành giáo dục và đào tạo đã tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 và các chỉ tiêu về giáo dục tho Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác dân số tiếp tục được quan tâm; Công tác văn hóa, thể thao, gia đình; công tác môi trường; công tác giáo dục nghề nghiệp, việc làm, khoa học kỹ thuật… được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt đạt nhiều kết quả khả quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các ngành trong khối 6 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó tập trung tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp ủy Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định 08-Qđi/TW và Chủ đề năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tăng cường, chủ động năm bắt, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị trong khối khoa giáo; học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo để kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Ninh Bình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Nguyễn Thu Hương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy