Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sức lan tỏa từ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII

31/12/2020 15:09   136

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có sức lan tỏa rộng lớn, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội; thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm tham gia dự thi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; khẳng định tình cảm của người dân Ninh Bình đối với Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, của tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Do vậy, sau khi nhận được Kế hoạch số 01-KH/TBTTPV, ngày 02/12/2019 của Tiểu ban Tuyên truyền, Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII về việc tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi (thành phần gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình). Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức họp, thống nhất ban hành Quyết định số 01-QĐ/BTC, ngày 15/9/2020 về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi; Thông báo số 04-TB/BTC, ngày 7/10/2020 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; Quyết định số 07-QĐ/BTC, ngày 10/10/2020 về việc ban hành thể lệ Cuộc thi; ngày 13/10/2020, tổ chức phát động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Ngày 13/10/2020, Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức được phát động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình. Cuộc thi tiến hành trong 3 đợt (Đợt 1, từ 10h00’ ngày 15/10/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 31/10/2020; Đợt 2, từ 10h00’ ngày 01/11/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 21/11/2020; Đợt 3, từ 10h00’ ngày 22/11/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 15/12/2020). Sau 3 tháng phát động, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Trong các đợt thi, Ban Tổ chức Cuộc thi thường xuyên nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai, kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt Trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia. Chỉ đạo Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mở đường link liên kết Cuộc thi trên Báo Ninh Bình điện tử; Trang Thông tin điện tử Đài PT&TH tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Qua theo dõi công tác chỉ đạo, triển khai Cuộc thi cho thấy ngay sau lễ phát động của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã ban hành văn bản triển khai đồng bộ tới tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tìm hiểu, hưởng ứng và tham gia dự thi. Phân công đồng chí cấp ủy phụ trách công tác Tuyên giáo hoặc Văn phòng cấp ủy theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả số người, số lượt tham gia cuộc thi của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình và kịp thời báo cáo kết quả theo từng đợt.

Đồng thời triển khai kịp thời và rộng khắp công tác tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các nội dung cốt lõi trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025; Nghị quyết Đại hội; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025; một số nội dung khác về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025…giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tham khảo để tham gia Cuộc thi với chất lượng tốt.

Báo Ninh Bình, Đài PT&TH tỉnh đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Cuộc thi; thường xuyên cập nhật, phản ánh tình hình triển khai, tiến độ của Cuộc thi; những địa phương, đơn vị điển hình tích cực tham gia hưởng ứng, có nhiều sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương, đơn vị có trang thông tin điện tử đã xây dựng chuyên mục, chuyên trang về Cuộc thi; dành nhiều thời lượng thông tin về việc tổ chức Cuộc thi trên địa bàn tỉnh, Thể lệ cuộc thi của tỉnh, tài liệu tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc lồng ghép nội dung tuyên truyền về Cuộc thi thông qua các buổi họp, tọa đàm; kết hợp tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, cơ quan, đơn vị, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên đài truyền thanh các cấp. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã thông tin, tuyên truyền thường xuyên về Cuộc thi trong các hội nghị triển khai nghị quyết của Đảng và các hội nghị báo cáo viên hằng tháng.

Trải qua 3 đợt thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã đưa ra 45 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi đợt thi 15 câu hỏi tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, tập trung vào các nội dung quan trọng diễn ra trước, trong và sau Đại hội để đảm bảo phù hợp về nội dung chuyển tải cũng như thời gian thi. Đáp án các câu hỏi cho từng đợt thi đảm bảo tính chính xác, ngắn gọn, logic và hệ thống, được đối chiếu, kiểm tra kỹ càng; Ban tổ chức Cuộc thi thẩm định, thống nhất quyết định nội dung thi từng đợt đảm bảo chất lượng, đúng chủ đề.  Kết quả dự thi được hệ thống phần mềm Cuộc thi lập trình, cung cấp chi tiết, cụ thể về họ, tên, đơn vị, địa chỉ người tham gia dự thi; thời gian thi (thời điểm bắt đầu thi, đến thời điểm hoàn tất); số câu trả lời đúng; dự đoán số lượt người tham gia trong đợt thi; cùng biểu đồ chi tiết kết quả trả lời của mỗi câu hỏi của từng lượt người tham gia dự thi. Kết quả tham gia dự thi được theo dõi, cập nhật thường xuyên vào 17h00 hằng ngày trong các đợt thi. Kết thúc mỗi đợt thi, phần mềm Cuộc thi tự động động đóng lại và kết quả được triết xuất, lưu ngay tại bộ phận thường trực Cuộc thi, do đó đã đảm bảo được độ chính xác cao, phục vụ tốt cho công tác xét, chấm trao giải Cuộc thi.

Kết thúc các đợt thi, Ban Giám khảo đánh giá, phân tích chi tiết, cụ thể kết quả dự thi của cá nhân và tập thể trên tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan và chính xác; lập danh sách chi tiết kết quả xếp giải, trình Ban Tổ chức quyết định công nhận trao giải. Đối với việc chấm, xét giải tập thể, Ban Giám khảo căn cứ vào các tiêu chí về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện; chất lượng tham gia dự thi; tỷ lệ tham gia. Riêng về tỷ lệ của các huyện, thành phố, đánh giá theo tỷ lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia dự thi (không tính độ tuổi dưới 16 tuổi); Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tính tỷ lệ tham gia dự thi dựa trên tỷ lệ cán bộ, đảng viên và người lao động; Đảng bộ Khối lực lượng vũ trang tính tỷ lệ tham gia dự thi dựa trên tỷ lệ cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.

Sau 3 tháng tổ chức Cuộc thi, Cuộc thi đã nhận được 176.149 lượt người tham gia dự thi trong toàn tỉnh, với trên 56.000 lượt người dự thi trong mỗi đợt thi; trong đó có 93.322 lượt người trả lời đúng 15 câu (chiếm tỷ lệ 52,98%). Thời gian dự thi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đảm bảo phù hợp với Thể lệ của Cuộc thi. Số người trả lời đúng cả 15 câu hỏi đại đa số có thời gian dự thi dưới 10 phút; người trả lời đúng cả 15 câu hỏi với thời gian ngắn nhất (0.42 phút). Nhiều đơn vị, địa phương có số lượng/tỷ lệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, người lao động và sinh viên, học sinh THPT tham gia Cuộc thi cao như: Huyện Nho Quan 56688 lượt; Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 17442 lượt; huyện Yên Khánh 38164 lượt; Công an tỉnh Ninh Bình 3755 lượt; Hội Nông dân Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan 1018 lượt; Đảng bộ Sở Tư Pháp; Đảng bộ Công ty cổ phàn Nhiệt điện Ninh Bình;…

Căn cứ kết quả thi, Ban Giám khảo đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, thống nhất công nhận kết quả thi và trao thưởng Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành quyết định công nhận, trao 15 giải tập thể (01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích); 29 giải cá nhân cho 3 đợt thi của Cuộc thi (03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba, 17 giải Khuyến khích); kèm theo tổng tiền thưởng 36.700.000đ.  

Các tập thể đạt giải cao là: Đảng bộ và Nhân dân Huyện Nho Quan đạt Giải Nhất. Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt Giải Nhì. Đảng bộ và Nhân dân Huyện Yên Khánh; Đảng bộ và chiến sỹ Công an tỉnh; Hội Nông dân Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan cùng đạt Giải ba. Về giải cá nhân, ông Thịnh Văn Cường, Trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng Việt – Xô đạt giải Nhất đợt 1; ông Phạm Quang Huấn, Trường Đại học Hoa Lư đạt giải Nhất đợt 2; bà Quách Thị Bảy, Hội Nông dân Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan đạt giải Nhất đợt 3. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết và trao giải vào đầu tháng 1 năm 2021.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự sát sao trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của các đơn vị thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; sự chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi được các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, rộng khắp, cung cấp đầy đủ thông tin về Cuộc thi và các tài liệu liên quan đến Cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đây là hình thức tuyên truyền hấp dẫn, ngắn gọn, dễ hiểu, có hiệu quả cao trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; có thể truy cập nghiên cứu, tìm hiểu, học tập mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn thời gian, địa điểm, chỉ cần có các thiết bị di động kết nối Internet nên đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia dự thi. Cuộc thi được tổ chức triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng thời điểm và đảm bảo đúng tiến độ đề ra, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội. Đưa việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn tỉnh; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp chỉ đạo học tập, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII có hiệu quả cao nhất, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống. 

Đinh Kiên Cường, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy