Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thể lệ cuộc thi báo chí về đề tài xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình năm 2020

29/7/2020 16:15   212
Căn cứ Kế hoạch số 05/KH - HNB ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí về đề tài xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình năm 2020, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau:

I. TÊN GỌI CUỘC THI:

Cuộc thi báo chí về đề tài xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình năm 2020 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) là Cuộc thi do Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình tổ chức để trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng của tỉnh Ninh Bình được đăng, phát trên các báo, đài địa phương và Trung ương với các loại hình báo chí (Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Ninh Bình; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng. Đồng thời cổ vũ các cơ quan báo chí trong tỉnh tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

III. NỘI DUNG CÁC TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI

Các tác phẩm báo chí tham dự Cuộc thi  là những tác phẩm có các nội dung sau đây:

- Các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; về tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tình hình, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy. Phản ánh đúng thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất những giải pháp giúp cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

- Các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 06/11/2019 của Tỉnh ủy "Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025".

- Tuyên truyền về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Phản ánh những tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Đảng và gương đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực với những việc làm tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng quần chúng nhân dân

IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CÁC TÁC PHẨM DỰ THI

- Tác phẩm dự thi phải có nội dung bảo đảm tính trung thực, người thật, việc thật, không hư cấu và không vi phạm các quy định của pháp luật. Tác giả dự thi phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác, tính pháp lý của tác phẩm.

- Tác phẩm dự thi có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

- Các thể loại tác phẩm báo chí dự thi gồm: Tọa đàm, bình luận, phóng sự, phóng sự - điều tra, phim tài liệu, ghi nhanh, ghi chép, bài báo, ảnh báo chí.

- Tác phẩm báo chí dự thi thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt, ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu.  

- Mỗi tác phẩm báo in, báo điện tử không quá 3 kỳ, mỗi kỳ bài viết không quá 2.000 từ; mỗi tác phẩm phát thanh, truyền hình thời lượng không quá 15 phút (Tọa đàm không quá 35 phút); tác phẩm ảnh đơn và phóng sự ảnh: từ 01 đến 05 ảnh; không chấp nhận dự thi tác phẩm ảnh đã được chỉnh sửa qua photoshop.

- Các tác phẩm dự thi phải được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/11/2020, đáp ứng các quy định của Thể lệ Cuộc thi. 

V. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh Ninh Bình được đăng, phát trên các báo, đài địa phương, Trung ương với các loại hình báo chí (Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Tác giả tham dự Cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

 - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không được gửi tác phẩm tham gia dự thi. Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả, hoặc nhóm tác giả. Tác giả, nhóm tác giả dự thi nhiều tác phẩm nếu đạt giải sẽ nhận 01 giải thưởng cao nhất. Các tác phẩm báo chí đã dự thi đạt giải của cuộc thi khác không được dự thi ở cuộc thi này.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng đối với các tác phẩm báo chí đạt giải như sau:  

1. Báo in

- 01 giải A: 5.000.000 đ

- 01 giải B: 4.000.000 đ

- 02 giải C: 2.000.000 đ/giải  

- 03 giải KK: 1.000.000đ/giải 

2. Truyền hình

- 01 giải A: 8.000.000 đ

- 01 giải B: 5.000.000 đ

- 02 giải C: 3.000.000 đ/giải

- 03 giải KK: 1.500.000đ/giải

3. Phát thanh

- 01 giải A: 5.000.000 đ

- 01 giải B: 4.000.000 đ

- 02 giải C: 2.000.000 đ/giải 

4. Báo Điện tử

- 01 giải A: 5.000.000 đ

- 01 giải B: 4.000.000 đ

- 02 giải C: 2.000.000 đ/giải  

5. Ảnh báo chí:  (dự thi ở 2 loại hình là báo in và báo điện tử, có thể là ảnh đơn hoặc phóng sự ảnh)

- 01 giải A: 2.500.000 đ

- 01 giải B: 1.500.000 đ

- 02 giải C: 1.000.000 đ/giải  

- Giải thưởng gồm: Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho tác phẩm đạt giải.

- Ngoài ra, Ban Tổ chức có thể trao một số giải thưởng phụ.

VII. THỂ THỨC GỬI, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

- Các tác phẩm báo in dự thi cắt tác phẩm dán vào giấy khổ A4, để lề rộng.  

- Các tác phẩm báo điện tử: copy tác phẩm và in trên giấy A4 (đề rõ đường link), có xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng (ký, đóng dấu).  

- Các tác phẩm phát thanh, truyền hình: tác giả gửi văn bản lời bình kèm theo đĩa CD hoặc VCD ghi hình (mỗi đĩa 01 tác phẩm).

- Các tác phẩm ảnh báo chí: gửi ảnh màu (khổ 12 x 18 cm) kèm theo bản photo tác phẩm ảnh đã được cơ quan báo chí sử dụng (đối với báo in); báo điện tử copy tác phẩm và in trên giấy A4 (đề rõ đường link), có chứng nhận của cơ quan báo chí sử dụng (ký, đóng dấu).

- Tất cả các tác phẩm dự thi phải ghi rõ: họ và tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ, tên cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm; thể loại tác phẩm; ngày, tháng, năm đăng, phát tác phẩm.  

- Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Ðịa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình; số 16, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3876.241./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI