Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại Đảng bộ huyện Hoa Lư

13/1/2021 15:38   4368
Sáng ngày 13/01/2021, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Huyện ủy Hoa Lư. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Mai Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Danh Tuyên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.
Quang cảnh hội nghị
 

Báo cáo trình bày tại hội nghị nhấn mạnh: Trong năm 2020, huyện Hoa Lư đã làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, là một trong những đơn vị tổ chức cách ly và điều trị thành công các trường hợp bị nhiễm bệnh; đồng thời thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đã có 10/14 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu năm 2020. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá; thu ngân sách vượt cao so với mục tiêu đề ra, đạt 744,8 tỷ đồng, tăng 370% so dự toán. Chú trọng phát triển nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu bền vững cho các sản phẩm. Trong sản xuất nông nghiệp, Hoa Lư là một trong số các địa phương đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mới bước đầu cho kết quả tốt; giá trị canh tác trên 1ha/năm đạt bình quân 138 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả tích cực, có 02 xã, 31 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành GPMB thực hiện Dự án Cao tốc Cao Bồ- Mai Sơn. Dịch vụ du lịch tập trung khắc phục khó khăn, tiếp tục được duy trì ổn định. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo học tập nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, nội dung phù hợp với từng đối tượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoa Lư đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2020 và trong những năm qua. Để thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ huyện Hoa Lư cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là làm chuyển biến rõ nét tinh thần nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác đấu tranh với các hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị.

 Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; rà soát các vấn đề bức xúc, các điểm nghẽn hiện nay trong phát triển của huyện; bố trí nguồn lực tập trung vào những vấn đề có tính chất chiến lược, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nông thôn mới kiểu mẫu; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Hoàn thiện đầu tư các cụm công nghiệp làng nghề, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp và duy trì phát triển một số sản phẩm chủ lực của huyện; quan tâm nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu ngân sách từ sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, tạo bước phát triển dịch vụ du lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh  tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng chính quyền điện tử, phương án chuyển đổi số trên địa bàn huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Chủ động nắm tình hình về an ninh trật tự, không để xuất hiện các điểm nóng, điểm phức tạp; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư đã tặng giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 65 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

                                                         Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy