Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

23/7/2020 09:01   68
Chiều ngày 22/7, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng các huyện ủy, thành ủy.

6 tháng đầu năm 2020, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thành ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động và trách nhiệm trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, BTV, Thường trực cấp ủy theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cho cấp ủy triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra. Nổi bật là: Văn phòng cấp ủy đã tích cực tham mưu cho Thường trực, BTV, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182 của BTV Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tham mưu chuẩn bị nội dung và phục vụ các hội nghị, làm việc của cấp ủy, thường trực cấp ủy được Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng quy chế, quy định. Văn phòng cấp ủy làm tốt công tác phối hợp tham mưu cho BTV cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu đặt ra; xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, tư pháp, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là tham mưu cho BTV Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu giúp BTV, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025; tham mưu BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp BTV cấp ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương của tỉnh theo kế hoạch; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các hội nghị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, các đoàn khách đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy đảm bảo chu đáo. Văn phòng các huyện, thành ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, phát hành các văn bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, hoạt động của cơ quan…

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Cường đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, giai đoạn 2015- 2020. 

Thùy Phương
(Nguồn: baoninhbinh.org.vn)