Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2012- 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi-12) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi-13) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi-15) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo : khuôn mẫu báo cáo kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo : khuôn mẫu báo cáo kế hoạch của tiểu ngành/lĩnh vực dành cho các tổng cục/cục/vụ thuộc Bộ Nông Nghiệp và PTNT Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý hoàn thiện Tiêu chuẩn cơ sở: “Công trình thủy lợi – Đánh giá an toàn đập” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo văn bản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý