Xem các góp ý

Các ý kiến đóng góp
Sắp xếp theo trạng thái duyệt
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Công văn số 131/QLCT-ĐHKT ngày 28/9/2012 của Vụ QLCT, báo cáo nhanh Tình hình thời tiết, nguồn nước và diện tích úng, hạn cây trồng
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Công văn số 131/QLCT-ĐHKT ngày 28/9/2012 của Vụ QLCT, báo cáo nhanh Tình hình thời tiết, nguồn nước và diện tích úng, hạn cây trồng
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Người gửi : Bui van huyen
Email : huyenbv@mail.com
Công văn số 131/QLCT-ĐHKT ngày 28/9/2012 của Vụ QLCT, báo cáo nhanh Tình hình thời tiết, nguồn nước và diện tích úng, hạn cây trồng
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Người gửi : Nguyen Thanh Tung
Email : tungnt@yahoo.com
Công văn số 131/QLCT-ĐHKT ngày 28/9/2012 của Vụ QLCT, báo cáo nhanh Tình hình thời tiết, nguồn nước và diện tích úng, hạn cây trồng
Tiêu đề : Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Người gửi : Nguyen Thanh Tung
Email : tungnt@yahoo.com
Công văn số 131/QLCT-ĐHKT ngày 28/9/2012 của Vụ QLCT, báo cáo nhanh Tình hình thời tiết, nguồn nước và diện tích úng, hạn cây trồng