Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links

Số người đang online : 39
Lượt truy cập : 609106
18.206.175.155

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.874654   ; Fax: 02293.874654 ;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO BAN: 

        1. Đ/c: Mai Văn Tuất, TVTU,  Trưởng ban;

        2. Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Phó trưởng Ban ;

        3. Đ/c: Vũ Xuân Đang, Phó trưởng Ban;

       4. Đ/c: Lê Văn Kiên, Phó trưởng Ban;

      CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Văn phòng: Đ/c Dương Thị Hà, Chánh Văn phòng. 

        2. Phòng Đoàn thể và các hội: Đ/c Trịnh Hoàng Giang, Trưởng phòng.

        3. Phòng Dân vận Chính quyền: Đ/c Vũ Văn Huy, Trưởng phòng.

        4. Phòng Tôn giáo và dân tộc: Đ/c Phạm Thị Bích Thảo, Trưởng phòng.