Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 287
Lượt truy cập : 1141442
100.24.122.228

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.874654   ; Fax: 02293.874654 ;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO BAN: 

         1. Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Phó trưởng Ban ;

        3. Đ/c: Vũ Xuân Đang, Phó trưởng Ban;

       4. Đ/c: Lê Văn Kiên, Phó trưởng Ban;

      CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Phòng Đoàn thể, các hội và tổng hợp: Đ/c Trịnh Hoàng Giang, Trưởng phòng.

       2. Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước: Đ/c Vũ Văn Huy, Trưởng phòng.

       3. Phòng Tôn giáo và dân tộc: Đ/c Phạm Thị Bích Thảo, Trưởng phòng.