Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 56
Lượt truy cập : 1372480
3.227.240.143

TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

     Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.871350; Fax: 02293.871350;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG: 

        1. Đ/c: Đinh Việt Dũng, TUV, Chánh Văn phòng;

        2. Đ/c: Vũ Văn Ngọc, Phó Chánh Văn phòng;

        3. Đ/c: Phạm Thị Thanh Phương, Phó Chánh Văn phòng;

        4. Đ/c: Lê Văn Cường, Phó Chánh Văn phòng - Thư ký bí thư;

      CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Phòng Tổng hợp: Đ/c Bùi Duy Liệu, Trưởng phòng

        2. Phòng Tài chính: Đ/c Bùi Ngọc Thủy, Trưởng phòng

        3. Phòng Cơ yếu - CNTT: Đ/c Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng

        4. Phòng Quản trị : Đ/c Nguyễn Cao Các, Trưởng phòng

        5. Phòng Hành chính - Lưu trữ: Đ/c Nguyễn Thanh Khiết, Trưởng phòng