Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kết quả nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2020 29/9/2020

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2020; phê duyệt danh sách 07 xã...