Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đến với những vùng quê nông thôn mới 8/1/2021

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua tỉnh ta đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, huy động được...