Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Giữ gìn bản sắc dân tộc trong xây dựng nông thôn mới 11/6/2020

Nếu chiểu theo các quy định, những ngôi nhà trình tường của các dân tộc thiểu số sẽ không thể đạt được chuẩn và do đó, câu chuyện xây dựng nông thôn...