Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động 29/9/2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và xác định thi đua là động lực của sự phát triển, trong...