Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Kết quả nổi bật phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

    Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CTXH, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, đã tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển KTXH, bảo đảm QPAN, TTATXH, xây dựng HTCTngày càng vững mạnh

123...Trang cuối