Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

    Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí:

12